• Butt Rosendahl közzétett egy állapot frissítést 1 év, 12 hónap óta

  爱不释手的小说 靈劍尊 起點- 第5226章 九九归真 鼻青眼烏 別館寒砧 鑒賞-p2

  小說 – 靈劍尊 – 灵剑尊

  第5226章 九九归真 不因人熱 蛇心佛口

  那亂的銀光,猶如金化成的金水等閒。

  那是一番金黃的大楷——德!

  又辨別對應着五行。

  要修道,先修德。

  僅只這一度正大的德字,便佔領了碟底滿五塊…[Olvass tovább]

 • Butt Rosendahl regisztrált tag lett 1 év, 12 hónap óta