A MediBall gyakorlása során egyedülálló oktatási és elsajátítási módszert követünk, a Synchron Method elveit.

A Synchron Method bemutatása:

A módszer célja és lényege a természetes, spontán, kreatív önkifejezést biztosító szinkron állapotunk tapasztalása!

Egy komplex fejlődési lehetőséget biztosító mozgásrendszer, mely az egyes szakterületekhez kapcsolódóan integrálható módon ad információkat. Teszi ezt oly módon, hogy egyszerre örömmel és élményekkel teli, fizikális, mentális és érzelmi intelligenciánkban rejlő lehetőségeket felismerve önismeretre és bölcsességre nevel!

Az alkalmazott egyedi módszereknek köszönhetően a megszerzett tudás a mindennapjainkba átültethető és alkalmazható. Belső érésünknek köszönhetően változnak szokásaink. A testi, lelki, szellemi fejlődésünk eredményeként változik a testtartásunk, a figyelmünk minősége, a dinamikánk, a kisugárzásunk és az önmagunkkal és másokkal való kapcsolatunk!

Abbahagyni a helytelent és létezésünk valódi dimenzióit tapasztalni! Az emberi és szakmai hitelességünk egymástól elválaszthatatlan! A hitelesség és a boldogság forrása hosszú távon minden esetben ugyanaz! Amit gondolok, érzek, csinálok, és amit gondolok, érzek és mondok ugyanaz!

A folyamat, minták és modellek segítségével jól láthatóvá és értelmezhetővé tehető. Lényeges eleme, hogy egyszerre három területen dolgozik és hat. Ezek a fizikális, mentális és érzelmi testi működésünk. A három „test” szinkronja valódi Énünk, felismerésének a lehetősége.

A folyamat felépítése során állapotokatszinteket és csúcsélményeket tapasztalunk meg. Korlátozó gondolat és érzés mintáinkat azonosítjuk, majd felismerésüket követően az intelligenciánkhoz méltó, számunkra kívánatos új szinten stabilizáljuk működésünket. A folyamat jellemzője, hogy felesleges feszültségektől és teljesítmény kényszertől mentesen zajlik. Kísérő jelenség saját erőnka bennünk rejlő potenciál felfedezése. Ezzel együtt tapasztaljuk a fejlődés élményét, amely belső motivációnk hajtóanyaga.

A játék az önfeledtség (ego feletti működés) tapasztalásának a lehetőségét hordozza magában! A mély benső csend és nyugalom állapotában saját bölcsességünk kapujához érünk. Felismerjük Valódi Énünk igazi természetet.

A szinkron állapotában kevesebb energia felhasználásával hatékonyabb munkavégzésre vagyunk képesek. Lehetővé válik számunkra egy kompenzációktól és játszmáktól mentes működési minőség tapasztalása.

stresszkezelés új dimenziója nyílik meg számunkra. A stressz valós „kezelése” az Én és Test – tudatosságunk fejlődésén keresztül értelmezhető. A fizikális, mentális és érzelmi „testek” szinkronizált használata csökkenti a felesleges feszültség mértékét. Az így keletkező egység állapotában képesek vagyunk energiáinkat a jelenre összpontosítani.

Az élet összes folyamata és minden mozgásunk a tér, az idő és a dinamika szabályai és törvényszerűségei szerint szerveződnek. Minél jobban megismerjük ezeket az összefüggéseket annál inkább képessé válunk ezeket tudatosan, erőforrásként használni.

A szinkron állapot során nem csak eredményessé válhatunk az élet különböző, számunkra kiemelten fontos területén, hanem az önismereti munkának és a tudatosság fejlődésének köszönhetően jobb emberré is válunk! Ez így az üzleti, sport, szakmai és más egyéb sikerek megélése mellett az életünk minden területére ható kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. Megfelelhet-e valami egyszerre az igaz, a helyes és a szép kritériumainak? Vajon milyen életminőséget sejtet?