Mi az a MediBall?

MediBall egy új, különleges élményeket nyújtó, a XXI. század minden igényének megfelelő modern sport és mozgásművészeti formaJellemzője az emberi intelligencia finomságának, kreativitásának és esztétikumának az egyén és a csapat szintjén történő megjelenése. A mozgás tanulása során alkalmazott speciális és egyedi módszereknek köszönhetően a gyakorlásban résztvevők az önkifejezés és az önmegvalósítás szintjére érnek. Képessé válnak a tökéletes élmény (a flow állapot) megélésére.

Mióta létezik a MediBall Magyarországon?

2006-ban találkoztunk a játékkal, majd az első hivatalos oktató képzést 2008 áprilisában szerveztük, Prof. Bai Rong első tanítványa, Wang Xuejun tanárnő szakmai irányításával, vezetésével. 2010-ben pedig már Szilágyi István mester szakmai vezetése szellemében.

Honnan származik a MediBall?

A magyarországi MediBall oktatás igen komplex és egyedi. Sehol a világon nem található ilyen átfogó képzés, amely nálunk elérhető.

A MediBall-lal kapcsolatban fontos megkülönböztetni az eszköz feltalálását és az oktatási módszertan alkalmazását.

A MediBall és módszertanának oktatása:

A MediBall oktatási módszertana Szilágyi István szakmai igazgató és harcművész mester több, mint 30 éves tanulmányain alapszik. Az átadott információk összetettsége és kifinomultsága messze meghaladják a játékeszköz feltalálásának kezdetét.

Az eszközök feltalálása:

A Rouliqiu feltalálója Prof. Bai Rong, a Shanxi tartomány Jinzhong Városi Egészségügyi Iskolájának testnevelő tanára volt. 1991-ben szabadalmaztatta találmányát a Rouliqiu néven forgalomba hozott ütőt és labdát. A feltaláló célja az volt, hogy egy olyan modern sportot, labdajátékot hozzon létre, melyben lágy körkörös mozdulatokat használva eddze a testet úgy, hogy elkerülje a test sérülését, ugyanakkor fejlessze a szervezet fiziológiás funkcióit és mentális egészségét. A mozdulatok alakításakor felhasználta a hagyományos Tai Chi alapjait. A centrifugális erő használata, a köríves mozgások pozitívan hatnak a test fizikális állapotára.

1994-ben Kínában az oktatási bizottság és a sportoktatási csoport megállapította, hogy ez a sport segíti a tanulók testi és szellemi fejlődését, stressz kezelését, ezért javasolta, hogy az általános, közép- és felsőoktatás részévé váljon. Mára már a játék a hivatalos nemzeti sporttá vált Kínában. Bebizonyosodott az egészségre, életkedvre és mozgásra tett jótékony hatása, így azóta Európában és az Egyesült Államokban is elkezdték gyakorolni, különböző nevek használatával: Soft ball, Taijiball, Bailingball, Roliball, …

Mikor alakult a Magyar MediBall Egyesület?

2015-ben, előtte a Spirit Közhasznú Egyesület adta a szervezeti keretet a MediBall szakmai munkájának. A MediBall-t gyakorlók létszáma nagymértékben megnőtt és elérte azt a fokot, hogy önálló, országos jogkörű egyesületként jelenjen meg. Ennek megfelelően a Magyar MediBall Egyesület 2015 januárjától működik. Az egyesület munkáját tapasztalt oktatók végzik és segítik, akik a Spirit Közhasznú Egyesület programjaiban már széleskörű tapasztalatokat szereztek és nagy eredményeket értek el.

Hány tagja van az egyesületnek?

Az egyesület tagsága 100-150 fő közötti. A székhelyünk Nyíregyháza, így innen és a környező településeken a legnagyobb a bázisunk, azonba országos tevékenységünknek köszönhetően sok más városból is csatlakoztak hozzánk.

Miben rejlik a MediBall sajátossága?

A MediBall sajátossága abban rejlik, hogy a háttérben egy innovatív, letisztult módszertan áll, mely a test fizikális, mentális, érzelmi és szellemi szinkronjának felépítésével, annak használatával, stabil működésével foglalkozik, melyet Szinkron módszernek nevezünk. Ugyan az eszköz, melyet Kínában és Magyarországon használunk ugyanaz, de a módszer mégis különbözik. Kínában inkább egy fizikális szintű játék figyelhető meg, míg Magyarországon a Szinkron módszeren keresztül, Szilágyi István mester szakmai vezetése szerint az egyéni kreatív mozgásban egy természetes állapot megteremtésére alapozva, a kreatív finomkoordináció elérése a cél, amikor is minden technika saját élményű mozgásként, képek és érzetek használatával születik meg.

Minden gyakorló az egyéni képességeitől függően egyénre szabott információt kap, amelyben a számára megfelelő fejlesztő hatás érhető el. Amit érzek, gondolok és teszek ugyanaz.

A gyakorlás első fázisában ezért nem tanítunk kötött formagyakorlatokat, hanem az emberi kreativitás felélesztése, fejlesztése a cél.

Milyen fejlesztő játékok vannak a MediBall-ban?

Az elmúlt években sok olyan különböző területeket fejlesztő játékformát alakítottunk ki, melynek kidolgozása teljesen saját ötletekre épült. Ezeket speciális- és részképességek fejlesztésére alakítottunk, különböző célterületekre adaptáltuk:

 1. Egyéni kreatív
 • Egyéni munkára összpontosítva

o   1 ütővel és 1 labdával

o   2 ütővel és 1 labdával

o   2 ütővel és 2 labdával

 • Több személyre, vagy a térben több eszközre összpontosítva:

o   egyéni kreatív csoportban, folyamatos helyváltoztatással

o   egyéni kreatív további eszközök használatával (pl.: egyensúlypárna, stb…)

 1. Páros játék:

Az alapjátékhoz képest (2 ember 1 labda) a következő megoldásokat játsszuk:

 • változó labdaszám:
  • 2 ember 2 labdával játszik,
  • 2 ember 3 labdával játszik,
 • különböző feladatokkal kombinálva:
  • páros játék helycserével,
  • páros játék folyamatos helyezkedéssel (nagyobb területet bejárva),
  • meghatározott átadások (pl.: csak láb alatt, csak hát mögött, csak ugrással)
  • 1 fő fogadó, 1 fő átadó (Az átadó sok labdát gyors egyenletes tempóban dob a fogadónak, aki megfelelően kezeli az érkező labdákat.)
 1. Csoportos játékok:
 • 3 fővel:
  • 3 ember 2 labdával játszik, (egyszerű ’V’ alakzat)
  • ’’Macskás’’ (2 fő passzol, 1 fő igyekszik elkapni a labdát)
 • 3 vagy több fővel (játszható 3 fővel, de főleg 4 főtől élvezetes):
  • Sorváltó egyszerű átadással (1 vagy 2 labdával) – két egymással szembe elhelyezkedő oszlopban állnak a gyakorlók, átadják a labdát és a saját oszlopuk végére állnak, a mögöttük lévő előre áll…
  • Sorváltó plusz kreatív mozdulattal (1 vagy 2 labdával)
  • ’’Forgózás’’ sorváltó jellegű játék, de a résztvevők a labda átadása után a szemközti oszlop végére állnak át.
  • Csoportos játék kör alakzatban (meghatározott irányú átadással vagy tetszőleges átadási lehetőséggel)
  • Csoportos játék meghatározott átadással (pl.: csak láb alatt, csak hát mögött)
  • Csoportos játék többszörös ’V’ alakzatban (pl.: 4 fő 3 labdával)
  • 1 fő a csoport közepén, mindenki csak neki passzolhat, Ő bárkinek
  • 1 fő a csoport közepén, feldobja a labdát és akit megnevez, vele cserél helyet
  • A gyakorlók párokat alakítanak, folyamatos helyváltoztatással játszanak
  • ’’Kiesős’’, Csoportos játék kör alakzatban, aki leejti vagy rosszul dobja a labdát kiesik.

Hány városban van jelen a játék?

Közel 30 városban. Például: Nyíregyháza, Budapest, Szolnok, Cegléd, Csemő, Szeged, Nagykáta, Tápiószentmárton, Debrecen, Győr, Karcag, Napkor, Apagy, Nyírpazony, Kemecse, Nyírtét, Nyírjákó, stb…

Hány oktatója van a MediBall-nak?

A MediBall képzéseken 2008 óta van lehetőség oktatói vizsgát tenni. A vizsgarendszer 2 szintű: alap- és emelt fok. Valamint a versenyrendszer elindításával (2012) bírói vizsgáztatás is zajlik.

2008 óta vizsgát tettek:

- Alap szinten: 71 fő

- Emelt szinten: 36 fő

- Bírók száma: 35 fő

A jelenleg aktív oktatók száma, akik egyesületet vagy klubot, csoportot vezetnek:  30 fő országos szinten.

Milyen a MediBall vizsgarendszere?

Az oktató jelöltek felvállalják, hogy 1 éven át részt vesznek szakmai programokon: szemináriumokon, előkészítő táborokban, rendszeres edzéseken a nyíregyházi központi helyszínen, vagy a már működő városokban dolgozó MediBall oktatók mellett az edzéseken. Fejlesztik saját tudásukat, valamint tanulják az edzésvezetés szakmai menetét, részt vesznek kisebb csoportok vezetésében. Minden év nyarán szervezzük meg szakmai táborunkat, ahol az oktató jelöltek, vagy az oktatói vizsgát megújítani szándékozó oktatók felkészülnek a vizsgára.

Alapszintű vizsga: 1 órás írásbeli, 3 órás gyakorlati vizsga a feldolgozott vizsgaanyag szerint

Emelt szintű vizsga: 1 órás írásbeli, 3 órás gyakorlati vizsga a feldolgozott vizsgaanyag szerint

Egy oktatói vizsga 2 évig érvényes, azt követően megújítás szükséges. A vizsga megújításkor az írásbeli vizsgát nem kell ismételni.

Tehát, MediBall oktatóvá aktív edzéssel 1 év eltelte után, a MediBall szakmai vizsga letételével válhat valaki. Ahhoz, hogy állami intézményekben (iskolák), vagy sportvállalkozások/sportegyesületek  indításában és működtetésében dolgozhassunk, középfokú OKJ-s sportedzői  képesítés vagy felsőfokú testnevelő, gyógy testnevelő, … irányú végzettség szükséges.

Mivel a MediBall különböző igények és célok szerint gyakorolható, fontos a megfelelően képzett MediBall oktató kiválasztása. Jelentős különbség lehet ugyanis az alkalmazott módszerek és elméletek tekintetében a felhasználás módjától függően. Lásd versenysport vagy tanulási képességfejlesztés, tartásbeállítás, gerinctorna, rehabilitáció, egészséges életmód alakítása mozgás által, stb…

MediBall oktatóképzés elméleti és gyakorlati felkészítés keretében folyamatosan zajlik. Hétvégi szemináriumokon, illetve táborokban, ahol a sportág alapjainak elsajátítása mellett a mozgás és energia kapcsolatával, táplálkozással, légzéssel és életmóddal kapcsolatos kérdésekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az oktatásban a szakmai vezető, és a legképzettebb MediBall oktatók vesznek részt. A képzésben kezdők és haladók, valamint hobbiból gyakorlók is részt vehetnek.

Mióta vannak Magyarországon versenyek?

A magyarországi versenyrendszer 2012-ben indult útjára. Évente 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) kerül megszervezésre a MediBall Országos Bajnokság.

A MediBall népszerűségének növekedésével további versenyek is kialakításra kerültek:

MediBall Kikelet Kupa, ahol csak egyéni mérkőzés kategóriában indulnak a versenyzők.

MediBall Vándorlabda Csapatbajnokság, ahol a mérkőzések és kreatív kategóriák eredményei csapatszinten számítanak.

Az Országos versenyken kb. hány játékos vesz részt?

A MediBall versenyein rendszerint 120-170 fő vesz részt. A legnagyobb létszámú versenyünk a X. MediBall Országos Bajnokság volt, 173 fővel!

Melyek voltak a legnagyobb nemzetközi sikereink?

Az elmúlt években 6 alkalommal jelent meg a MediBall nemzetközi színtéren, ahol minden alkalommal kimagasló eredményekkel végzett a többi európai országhoz képest:

 1. október 20-21. Hamburg – Németország: 4th Európai Nyílt Bajnokság – Taiji Bailong Ball (MediBall) Fesztivál 2012.

Szilágyi Máté nyerte a kreatív gyakorlat kategóriát. Arany érem: 2, Ezüst érem: 11, Bronz érem: 1

 

 1. március 15-16. Venlo – Hollandia: 5th Taiji Bailong Ball (MediBall) Nemzetközi Bajnokság

Arany érem: 5, Ezüst érem: 2

 

 1. szeptember 13-17. Kína „2nd Jinzhong China International Roliball Assembly”

Ebben az évben ért minket az a megtiszteltetés, hogy a játék feltalálójától kapott személyes meghívást elfogadva elutaztunk Kínába, így Magyarországot és Nyíregyházát Szilágyi István, a MediBall szakmai igazgatója és Szilágyi Máté, MediBall Oktató képviselték. Szilágyi Máté a programon versenyzőként is indult, minden kategóriában 1. helyezést ért el.

 • 2014 – egyénik kreatív gyakorlat (Szilágyi Máté)
 • 2014 – egyéni mérkőzés (Szilágyi Máté)
 • 2014 – csoportos mérkőzés (Szilágyi Máté az európai csapat tagjaként)
 1. szeptember 9-13. Kína „3rd Jinzhong China International Roliball Assembly”

Ez évben 13 fő utazott Kínába, ahol kimagasló eredményekkel és rengeteg elismeréssel gazdagodott a magyarországi MediBall, ezen a kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi világversenyen.

Szilágyi Máté

Egyéni Kreatív Forma 1. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Badar Ágnes

Páros kreatív forma 1. Hely

Egyéni Kreatív Forma 6. Hely

Egyéni mérkőzés 7. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Tősi Julianna

Páros kreatív forma 1. Hely

Egyéni Kreatív Forma 7. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Kiss Vivien

Egyéni Kreatív Forma 3. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Németh Ilka

Páros kreatív forma 4. Hely

Egyéni Kreatív Forma 4. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Gergely Katalin

Páros kreatív forma 4. Hely

Egyéni Kreatív Forma 15. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Jenei Marcell Koppány

Egyéni Kreatív Forma 5. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Máténé Poczok Tatjána

Egyéni Kreatív Forma 13. Hely

Csoportos kreatív forma 8. Hely

Horváth Tamás

Egyéni kreatív forma 10. Hely

Fekete Árpád

Egyéni Kreatív Forma 14. Hely

 1. szeptember 14-16.Kína4th China Jinzhong International Roliball Competition

Ezen a rangos eseményen közel 800 versenyző vett részt, sok ország és tartomány képviseletében. Ez a szám jól mutatja a sportág egyre növekvő népszerűségét a világon.

Hazánkat és a MediBall-t 10 versenyző képviselte.

Részletes eredményeink:
- Csoportos kreatív gyakorlat: II. hely
(A csoport tagjai: Szilágyi Máté, Tősi Julianna, Németh Ilka, Gazsi Gréta, Hegedűs Ágnes, Hüse Míra, Zsiga Bálint, Csajbók Marcell)

ü  Páros kreatív gyakorlat:
Csajbók Marcell és Zsiga Bálint: III. hely
Tősi Julianna és Gazsi Gréta: VI. hely
Németh Ilka és Hüse Míra: VII. hely

ü  Egyéni kreatív gyakorlat:
Tősi Julianna: V. hely
Szilágyi Máté: VI. hely
Gazsi Gréta: VIII. hely

ü  Egyéni mérkőzés:
Tősi Julianna: IV. hely
(Ebben a kategóriában a legjobb európai eredmény!)

 • Csoportos mérkőzés:
  bejutottunk a legjobb 16 csapat közé!
  (A csoport tagjai: Szilágyi Máté, Tősi Julianna, Németh Ilka, Csajbók Marcell)
 1. május 23-26. KÍNA, Pekingben került megrendezésre a 2nd Beijing International Rouliball Exchange,melyen Magyarországot Szilágyi Máté és Tősi Julianna emeltszintű MediBall oktatók képviselték.

Ezen a megmérettetésen is bizonyítottak a magyar versenyzők, hiszen a tengeren túli mezőnyben egyéni kreatív kategóriában elhozták az I. és II. helyet! Óriási megtiszteltetés, hogy számos fellépésre, TV szereplésre kérték fel országunk képviselőit!