• Wilder Feddersen közzétett egy állapot frissítést 12 hónap óta

    Пестконтрол оказва значително влияние върху световната икономика. Дори и с най-актуалните методи за контрол на ПестКонтрол , селскостопанските вредители все още причиняват унищожаване на милиони и милиони акра посевни култури всяка година.