A MediBall egy új, különleges élményeket nyújtó, a XXI. század minden igényének megfelelő modern sport és mozgásművészeti forma. Jellemzője az emberi intelligencia finomságának, kreativitásának és esztétikumának az egyén és a csapat szintjén történő megjelenése. A mozgás tanulása

során alkalmazott speciális és egyedi módszereknek köszönhetően a gyakorlásban résztvevők az önkifejezés és az önmegvalósítás szintjére érnek. Képessé válnak a tökéletes élmény (a flow állapot) megélésére. Gyakorlása során új versenyzői magatartás alakul ki, amely a viselkedésben is megnyilvánul. A sportoló eredményessé és sikeressé válik, ugyanakkor a végzett munka a személyiségében olyan fejlődést eredményez, amely az élet minden területén megnyilvánul. Új szokásokat alakít, illetve képessé válik a régiek felülvizsgálatára és szükség szerint átalakítására is. Hatására új versenyzési kultúra születik, melyben a szurkolói magatartás is átalakul és a sportélmények új típusú megélése történik. Jellemzője a támogató együttműködés, az örömérzet és a katarzis felemelő érzéseinek közös megélése. Kibontakozik az emberi nagyság és a rá jellemző méltósággal nyilvánul meg.

A mozdulatok könnyedek erőlködéstől mentesek, a sportági technikák segítségével felismerhetjük az egyes univerzális és természeti törvényeket (gravitáció, centrifugális erő, stb.) és az emberi együttműködés szabályait. Az életfolyamatok térben, időben és dinamikailag meghatározva zajlanak. Az emberi létezés alapja egy három dimenziós tér. Ezt a teret tengelyekkel, irányokkal, arányokkal és a testre ható gravitációs erővel jellemezhetjük. Ezek összefüggéseit tanulmányozva tökéletes testi pozíciót hozhatunk létre. A helyes pozíció a mozgás alapja és meghatározó az élettanilag helyes életfolyamatok, és az egészség szempontjából. A mozgásra időbelisége is jellemző. A pontos mozgás nemcsak térben, hanem időben is rendezett. Ez azt jelenti, hogy a testrészek egymáshoz képest szabályozottan, meghatározott pillanatban mozdulnak el. A figyelem valós idejű jelenléte teszi lehetővé a helyes időbeliség felismerését. Az idő működése logikailag megismerhető és ennek is megvannak a saját törvényszerűségei. Jellemzően, aki jobban gazdálkodik az idővel az eredményesebb lehet a sportban és az életben egyaránt.

A MediBall sokoldalúságára jellemző, hogy kortól és nemtől függetlenül gyakorolható.A gyakorlás során - érintve az emberi működés minden területét - fizikális, mentális és érzelmi szinkront hozunk létre. Ebben az állapotban vagyunk a leghatékonyabbak, ilyenkor tapasztalható a két agyfélteke együttműködéséből származó hihetetlen erő és lehetőség. Az ember kevesebb energia felhasználásával dolgozik, ám ezzel együtt eredményessége nagyságrendekkel javul.

A benne rejlő lehetőségek kortól függetlenül a legkisebbektől egészen a szépkorúakkal bezárólag alkattól és testfelépítéstől függetlenül felfedezhetőek. Az egyéni képességek folyamatos fejlődésének köszönhetően a motiváció sokáig fennmarad. A sikerélmény hosszú távú, jól megalapozott, dinamikus, az életminőség szempontjából pozitív folyamatokat alakít. A tartalom és a forma, illetve a mennyiség és a minőség szempontjából nézve valós emberi értéket teremt. Minden életszakasznak jellemzői a korosztályhoz kapcsolódó tulajdonságok és a bennük rejlő lehetőségek is. Jól láthatóvá válik az, hogy a három generáció együttműködéséből származó tapasztalatok kölcsönösen fejlesztően hatnak. Az érték teremtés és felismerés minden esetben életkortól függetlenül tiszteletet ébreszt. A kölcsönös tisztelet a reális együttműködés és a valós kommunikáció alapja.

A játékról: MediBall ütő és labda. Az ütő kerete készülhet karbonból, alumíniumból, vagy műanyagból. Az átmérője 26 cm hossza 55cm. A labda átmérője 5.5 cm súlya 55gr.

A játék gyakorlása során ütőt és labdát használunk, ám más sportágaktól eltérően a MediBall gyakorlása során nem vissza ütünk, hanem körkörös mozdulattal elkapunk és az ív megtartása mellett visszalendítjük a labdát.

A MediBall sokoldalúságára jellemző, hogy egyénileg, párban és csoportban is játszható. Érdeklődés és egyéni beállítódás szerint választhatunk az előre koreografált "kötött" formagyakorlatok és az önkifejezés nagy szabadságát nyújtó kreatív, "szabad" gyakorlatok között. Azok, akik a képességek lemérésében a mérkőzéseket kedvelik a MediBall versenyrendszerében korosztályos és nemek szerinti bontásban, egyéni, páros és vegyes páros kategóriákban mérhetik össze tudásukat.

A MediBall gyakorlásban a mozdulatok felesleges erőlködéstől mentesek, az univerzális és természeti törvényeknek megfelelőek, ezért esztétikusak és energiát adóak. Optimális esetben a feladat elvégzéséhez szükséges energia magában a folyamatban van - autotelikus élményt jelent -, a gyakorlatot a benne érzett öröm miatt végezzük.

Versenyzési lehetőség Magyarországon és külföldön:

A MediBall célja, egy új versenyzési kultúra megteremtése Magyarországon, amelyből hiányzik az agresszivitás, mások okolása a saját hiányosságaink miatt.

Jellemzője, az emberi intelligencia finomságának, kreativitásának és esztétikumának megjelenése az egyén és csapat szinten, emelkedett hangulat, egymás segítése, harmonikus emberi kapcsolatok alakulása és fejlődése.

About the Author

By dimre / Administrator, bbp_keymaster on okt 20, 2020

GIVE A REPLY