A sportolói teljesítmény az intelligencia tükrében

Az intelligencia a jelenben való reagálás képessége. Ismereteink szerint a fizikális, mentális és érzelmi területeink mindegyike sajátos intelligenciával bír. A három terület harmonikus fejlődése és együttműködése teszi lehetővé a szinkron állapot kialakulását. Ez által válik lehetővé a sportmozgások alkalmazása során elérhető legmagasabb szint, a kreatív finom koordináció.

A bemutatóval és kipróbálási lehetőséggel összekötött előadás célja:

  • a sportágaktól függetlenül tapasztalható közös alapműködés elemzése,
  • az eredményes emberi mozgás összetevőinek feltárása,
  • a sikeresség fizikális, mentális és érzelmi összetevőinek azonosítása,
  • a szinkronizáció folyamata, a sportolói tulajdonságok és képességek magas szintre emelése,
  • a mobil EEG készülék bemutatása és használata a figyelem és az ellazultság szintjeinek méréséhez

Előadó: Szilágyi István, MediBall szakmai igazgató és Harcművész mester

Mozgásaink, így a sportmozgások is térben, időben és dinamikailag is rendezettek. Az emberi létezés alapja egy háromdimenziós tér. Ezt a teret tengelyekkel, síkokkal, irányokkal, az elmozdulásokhoz kapcsolódó arányokkal és a testre ható gravitációs erővel jellemezhetjük. Aki jobban ismeri ezeket az összetevőket és nagyobb testtudatossággal bír, eredményesebbé válik.

A figyelem valós idejű jelenléte teszi lehetővé a helyes időbeliség felismerését. Az egyéni érzékenység fejlődésétől függően a gyakorlónak lehetősége nyílik az idővel való gazdálkodásra és energiáinak maximális összpontosítására. Választhat a megelőzés, az egyidejűség, vagy a reagálás által kínált megoldási lehetőségek közül. A megfelelő pillanatban való cselekvés az egyén számára nagyobb biztonságérzetet, a csapat számára pedig jobb együttműködést jelent.

A dinamika értelmezhető a mozgásra és a személyiségre is. A téri összetevők ismerete és helyes használata eredményeképpen változik a mozgás sebessége, a gyorsaságunk érzékelhetően fejlődik. A testsúly optimális használata a megnövekedett sebességgel hatalmas erőt szabadít fel.

A mozgás során a test egyensúlyra törekszik. Az egyensúly fejlődése jobb koordinációt, kevesebb energia felhasználást, könnyedebb és váratlanabb irányváltásokat, ugyanakkor nagyobb erőt jelent. Az össztömegünket alkotó tömegegységek egymáshoz képest való rendezett, sportági technikának megfelelő elmozdulása eredményeképpen jön létre a nagy dinamikájú mozgás.

A figyelem folyamatos fejlesztése a tanulási képességek alakulásában is megmutatkozik. A megtapasztalt belső rendezettség jobb tanulmányi eredményeket és őszinte emberi kapcsolatokat eredményez. Az alkalmazott eljárások optimálisak a stressz kezelése és megelőzése szempontjából is. A feszültség miatt, vizsga és versenyhelyzetekben általában romlik az egyén teljesítőképessége.

Ezekkel a módszerekkel a stressz helyzetek által kiváltott szorongás érzetek átfordíthatóak. Továbbfejlesztve a képességeket a gyakorlók az önkifejezés és önmegvalósítás szintjére érnek. Képessé válnak az úgynevezett FLOW állapot, a tökéletes élmény megélésére.A gyakorlás során az emberi működés minden területét érintve fizikális, mentális és érzelmi szinkront hozunk létre. E három területhez tartozó intelligencia együttműködéséből származik az egyéni hatékonyságunk. Ilyenkor tapasztalható a két agyfélteke együttműködéséből származó hihetetlen erő. A gyakorlók előtt új dimenziók nyílnak és egyre jobban használják a bennük szunnyadó lehetőségeket.

Az ember kevesebb energia felhasználásával dolgozik, ezzel együtt eredményessége nagyságrendekkel javul. A gyakorlás során megismerhetjük ezt az állapotot, és az alkalmazott módszerek képessé teszik a gyakorlót arra, hogy téthelyzetben képessége legjavát nyújtsa. A képzelet, a képzelő erő és a szándék erejének fejlesztése rövid időn belül valós eredményre vezet.

A mai modern korban lehetőség nyílik arra, hogy valós időben, akár mozgás során mérhessük az agyban lefutó folyamatokat. Mobil EEG készülék segítségével láthatóvá válik a figyelem és az ellazultság szintjének változása. A sportolói eredményesség a gyakorló belső rendezettségének fokától függően is elemezhetővé válik. Felkészülésünk során alkalmazzuk ezeket a berendezéseket, hogy az aktuális mentális és érzelmi állapot ismeretével jobb edzéstervezést tegyünk lehetővé.

Képzeljük el azt, hogy a sportági specializáció előtt már megvannak bizonyos, a mozgás minőségét jellemző ismérvek, amelyek meglététől függ az, hogy az ügyes-tehetséges vagy éppen az ellenkező kategóriába sorolnak bennünket.

A ”háttér”, egyébként alapvető információk ismerete és beépítése segítségével hamar kerülhetünk egy jobb megítélést eredményező helyzetbe. A megfelelő módszerek alkalmazásával mindenki sikeresebb lehet. A mozgás alapját képező térbeli-időbeli-dinamikai összefüggések helyes ismerete és alkalmazása a kiváltságos, ügyes és tehetséges kategóriába emelhet minden gyakorlót.

A megfelelő fizikális, mentális, érzelmi szinkron az eredményesség záloga. Ezzel együtt feltehetjük azt a kérdést is, hogy az eredményesség és sikeresség elérése mellett, a gyakorlás folyamán alkalmazott módszereknek köszönhetően vajon tanítványaink jobb emberré válnak-e? A sportoló a pályafutása során példaképpé válik a környezete és a társadalom számára. Az általam javasolt eljárásnak köszönhetően, ez megtörténhet. Nagy az egyéni felelősség, mivel a sportban az edzőknek oktatói és nevelői feladata is van.

Tisztelettel: Szilágyi István
06-30/861-5637

About the Author

By dimre / Administrator, bbp_keymaster on okt 20, 2020

GIVE A REPLY