• Graham Bengtsson közzétett egy állapot frissítést 6 hónap, 1 hét óta

  熱門小说 臨淵行 小說臨淵行笔趣- 第八百九十八章 庸医害人 求知心切 山峙淵渟 分享-p3

  小說 – 臨淵行 – 临渊行

  第八百九十八章 庸医害人 銅駝荊棘 詩三百篇

  他掏出一期玉瓶,推翻蘇雲前邊,道:“霄漢帝,這是你的斷頭酒,喝罷送你啓程!”

  蘇雲關上玉瓶,擡頭一飲而盡。

  幾個道童盛怒,便要上去摁住他,叫道:“狗天帝,茲用你祭萬天師!”

  蘇雲放下心來,笑道:“…[Olvass tovább]

 • Graham Bengtsson regisztrált tag lett 6 hónap, 1 hét óta