• Chang Berry közzétett egy állapot frissítést 1 év, 3 hónap óta

    این ناقل های عصبی نوروترانسمیتر نامیده می شوند که در افرادی که اضطراب دارند کمک می کند تا علائم اضطراب کاهش یابد. به همین دلیل این دارو معمولاً برای کاهش اضطراب به صورت کوتاه مدت تجویز می گردد. با این حال ، اسیگ این محصولات “جدیدتر” را مانند “داروهای اعتیاد” برچسب گذاری کرد باربیتورات ها، که ویژگیهای عادت ساز آنها بیشتر شناخته شده بود.

    پادزهر برای یک مصرف بیش از حد کلردیازپوکساید (یا هر بنزودیازپین دیگر) است فلومازنیل. للوکساید۵ باید با احتیاط تجویز شود زیرا ممکن است علائم ترک شدید را در افراد وابسته به بنزودیازپین تسریع کند. کلردیازپوکساید می تواند ایجاد کند وابستگی جسمی و آنچه به عنوان شناخته می شود سندرم ترک بنزودیازپین. خروج از کلردیازپوکساید یا سایر بنزودیازپین ها اغلب منجر به علائم ترک می شود که شبیه علائمی است که با الکل و باربیتورات ها.